Presentem el Projecte +Educació Sant Andreu a la 3ª Sessió de les Jornades de capacitació de la Crida Comunitats que eduquen d’Educació360.

“Desenvolupar  el potencial educatiu de la comunitat” és un dels reptes de la Crida de la que formem part.  Després de la ponència de Mireia Civis, on explicava i reflexionava sobre el potencial educatiu de la societat i la creació de comunitats educatives a través de xarxes basades en un treball col·laboratiu, Anna Comas, directora de l’Escola La Maquinista i Oriol Roca, soci de la cooperativa, van presentar el projecte +Educació Sant Andreu com a exemple d’aquest tipus de pràctica educativa.

Després de presentar el projecte i explicar els inicis i posada en pràctica d’aquest “somni” conjunt, va ser interessant com Anna Comas i Oriol Roca van plantejar les dificultats amb les que ens trobem en el camí i els reptes que caldria superar.

“Formar part d’una  xarxa no ens hauria de suposar més feina sinó treure’n” apuntava Comas des de la visió i perspectiva d’una escola. Va reflexionar també sobre la multiplicitat de xarxes i es preguntava si tal complexitat es podria simplificar perquè aquest esforç comú que s’està intentant portar a terme faciliti la feina i no ens “desgasti massa  aquest remar conjunt” sense obtenir resultats.

Oriol Roca va posar sobre la taula la problemàtica de la  falta de temps i recursos d’escoles i equips docents per a dur a terme aquest treball que “s’acaba fent a mode de voluntariat” ofegant als centres educatius i va plantejar  el paper de les entitats  que poden ser  clau per tal d’ aconseguir  la pro activitat i la projecció que aquestes xarxes necessiten. També va plantejar la necessitat del canvi de lògica en el funcionament de les entitats del  tercer sector i va proposar aplicar un  model cooperatiu real en front del model competitiu que existeix actualment.

Conjuntament, es va obrir el debat de la necessitat repensar el temps. Entre els assistents es va plantejar  l’escola a temps complert com una possible solució i camí a explorar  i es va plantejar  treballar amb itineraris personalitzats pels alumnes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.