COM HO FEM

    Creiem en la idea d’educació a temps complet sempre que aquesta sigui plenament inclusiva.
Volem treballar conjuntament amb les comunitats educatives per:

• Detectar necessitats, rebre peticions i fer un diagnòstic conjunt.
• Decidir el tipus d’actuació més ajustada a cada situació.
• Desenvolupar projectes i activitats de llarga durada o col·laboracions puntuals.
• Connectar recursos per dur a terme aquestes actuacions. Treballar en xarxa.
• Avaluar cada acció i activitat de manera conjunta per treure el màxim aprenentatge de cadascuna d’elles.