ESCOLA CASTELLA

Menjallibres a la Biblioteca del Raval

Comencem el treball de l’últim eix: Món ideal

Menjallibres a la Biblioteca del Raval

Modelatge Lector

Moments de Lectura

Diaris

Visita de les famílies

Racons. Activitats d’expressió i comprensió

Racons. Activitats d’expressió i comprensió

Berenars