ACTIVITATS EDUCATIVES

ACTIVITATS EDUCATIVES:

EXTRAESCOLARS I TALLERS:
+informació de la nostra filosofia

PRESENTACIÓ

CASALS
+informació: El Casal de la Màquina

COLÒNIES I CAMPUS

JOC I CURES:
Servei lúdic i educatiu per a nadons i infants
+informació

ESPAI MIGDIA EDUCATIU

ORGANITZACIÓ D’ACTES I ESDEVENIMENTS

 COORDINACIÓ DE PROJECTES COMUNITARIS

ACOMPANYAMENT A CENTRES EDUCATIUS

• Coordinació de xarxes de comunitats d’aprenentatge
• Taules de debat sobre innovació educativa
• Dinamització d’AMPA / AFA
• Participació infantil
• Projectes artístics, esportius, científics i tecnològics
• Natura, sostenibilitat i medi ambient
• Inclusió social, gènere i diversitat funcional