Notícies

Busquem equip per projecte d’extraescolars!

Aquest curs 2022-23 comencem un nou projecte d’extraescolars a Barcelona. Es tracta d’un programa socioeducatiu dirigit a l’alumnat de primària i secundària de la ciutat impulsat conjuntament amb el Pla dels Barris de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Cultura de Barcelona. Aquest projecte tractarà de crear un espai d’aprenentatge positiu, cuidat, de gaudi i motivador, a partir de la dinamització d’activitats de tarda (extraescolars) artístiques i científico-tècniques i mitjançant metodologies dinàmiques i vivencials que permetin als infants viure experiències enriquidores. Dinamitzarem tallers a centres educatius, biblioteques, centres cívics i altres espais dels barris de Bon Pastor, la Trinitat Vella i el Besòs i Maresme.

Podeu trobar tota la informació de l’oferta de feina aquí.

Procés de selecció i incorporació

  • Enviar CV a persones@meseducacio.coop posant com a assumpte del missatge “Tallerista espais tarda” fins el diumenge 24 de juliol.
  • Omplir formulari
  • Entrevistes durant el juliol i setembre
  • Incorporació a finals de setembre-octubre