Notícies

Busquem tècnic/a d’educació comunitària!

Impulsem diversos projectes d’educació comunitària a Barcelona i arreu de Catalunya, que consisteixen en la coordinació d’agents i activitats del municipi més enllà de l’horari lectiu, alineades amb els objectius i visió de l’educació comunitària i a temps complet. Busquem una persona tècnica que pugui desenvolupar totes les tasques associades al projecte, entre les quals té un pes significatiu el desplegament del Passaport Edunauta.

Podeu trobar tota la informació de l’oferta de feina aquí.

Tasques principals

  • Formar part de l’equip de gestió i dinamització del Passaport Edunauta.
  • Dinamitzar el projecte del Passaport Edunauta als barris de Barcelona.
  • Disseny, gestió, seguiment i avaluació de projectes d’educació comunitària.
  • Coordinar-se amb equips i agents educatius del territori i liderar el treball en xarxa i comunitari.
  • Donar suport i treballar amb la resta de l’equip de projectes comunitaris de la cooperativa.

Condicions

  • Contractació a 30 hores setmanals com a tècnic/a d’atenció especialitzada nivell A
  • Activitat principalment de matins, flexibilitat en tasques indirectes
  • Sou de 1497,11 € mensuals bruts (17.965,16 € anuals en 12 pagues)
  • Contracte indefinit fix
  • Possibilitat d’ampliar la jornada laboral

Procés de selecció i incorporació