Consultoria i Acompanyaments

Treballem amb diversos ens i xarxes donant-los suport estratègic en projectes que els ajudin a millorar la seva tasca de planificació i execució de programes i polítiques educatives, comunitàries, juvenils o socials.

Fem estudis analítics i treball de camp i mapegem el territori, dissenyem plans i processos participatius, ens reunim i cocreem amb els actors clau implicats en l’administració i les entitats.

Proporcionem aquest servei d’assessoria especialitzada i independent per trobar solucions pràctiques, orientar o donar suport a idees i decisions a prendre d’acord amb la nostra experiència, coneixement i habilitats.

Ideem i cocreem projectes per a la comunitat. Identifiquem els problemes o necessitats educatives de la població, definim objectius i apuntem estratègies per a abordar-los. Apliquem i desenvolupem el projecte col·lectiu per a que sigui un èxit. Busquem la participació de totes les persones interessades en l’educació de la comunitat, incloent-hi representants dels centres educatius, les famílies, les associacions, l’administració i altres grups de la comunitat. Pot incloure l’elaboració de programes d’estudi, l’organització d’activitats extracurriculars o la creació de materials didàctics específics per a la comunitat.

Estratègies educatives locals: Cerdanyola

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Projecte 1

Projecte 2

Projecte 3

Projecte amb un triple objectiu: suport per realitzar tràmits digitals, formació digital bàsica i apoderament individualitzat i col·lectiu per a la cerca de feina. 

Comença amb una idea bàsica d’ajudar les persones que més necessiten accedir a serveis i gestions digitals guiant-les en el procediment, facilitant-les els dispositius adequats perquè aconsegueixin dur a terme la gestió que necessiten i també organitzant microcàpsules formatives per ensenyar-les com realitzar gestions senzilles en línia. Creix posteriorment amb una formació digital bàsica orientada a millorar les possibilitats de cara a la recerca d’ocupació i quan escau, apoderament individualitzat a les persones en atur del barri de Baró de Viver des d’una perspectiva comunitària.

Projecte 1

Projecte 2

Projecte 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Projecte 2

Projecte 3