Celebrant 2 anys de SINÈRGICS i 2 anys de la XES Sant Andreu

Aquest mes de Juliol estem de celebracions…

Els nostres socis Oriol Nicolau i Oriol Roca van participar dels actes de celebració del 2n aniversari de la xarxa local d’entitats i persones del Districte de Sant Andreu i dels 2 anys de l’espai de co-working de retorn social Sinèrgics.


2n aniversari SINÈRGICS

Oriol Roca va explicar l’experiència de la cooperativa dins d’aquest espai durant l’acte que es va celebrar a l’espai del Casal de Gent gran de baró de Viver igual que altres emprenedors i emprenedores que van explicar la seva experiència personal. Moltes felicitats Sinèrgics!

https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/sinergics-fa-balanc-despres-de-dos-anys-dactivitat_686619

 


 

2n aniversari XES Sant Andreu

Ens presenten com a noves sòcies!

 

+Educació Sant Andreu…Ens reunim per a despedir el curs!

El passat 3 de Juliol va ser l’última reunió del curs de la impulsora del projecte +Educació Sant Andreu. Un curs on hem intentat reactivar aquest projecte d’educació comunitària tant interessant que van iniciar els centres docents ( L’Escola la Maquinista, l’Escola Molí de Finestrelles, l’Escola l’Esperança, l’Escola Baró de Viver, L’Institut-Escola el Til·ler i L’Institut Doctor Puigvert) i on aquest curs ens hem volgut sumar nosaltres com a cooperativa.

Estem molt satisfets d’haver aconseguit la Beca Carles Capdevila  i dotar al projecte de més recursos econòmics per tal de poder millorar i ampliar aquest somni comunitari. Estem engrescats i pensem tornar al setembre amb molta força per a poder continuar treballant per un barri de Sant Andreu més educador i educatiu i perquè tothom pugui aprofitar aquestes oportunitats.

Al setembre més!

Presentem el Projecte +Educació Sant Andreu a la 3ª Sessió de les Jornades de capacitació de la Crida Comunitats que eduquen d’Educació360.

“Desenvolupar  el potencial educatiu de la comunitat” és un dels reptes de la Crida de la que formem part.  Després de la ponència de Mireia Civis, on explicava i reflexionava sobre el potencial educatiu de la societat i la creació de comunitats educatives a través de xarxes basades en un treball col·laboratiu, Anna Comas, directora de l’Escola La Maquinista i Oriol Roca, soci de la cooperativa, van presentar el projecte +Educació Sant Andreu com a exemple d’aquest tipus de pràctica educativa.

Després de presentar el projecte i explicar els inicis i posada en pràctica d’aquest “somni” conjunt, va ser interessant com Anna Comas i Oriol Roca van plantejar les dificultats amb les que ens trobem en el camí i els reptes que caldria superar.

“Formar part d’una  xarxa no ens hauria de suposar més feina sinó treure’n” apuntava Comas des de la visió i perspectiva d’una escola. Va reflexionar també sobre la multiplicitat de xarxes i es preguntava si tal complexitat es podria simplificar perquè aquest esforç comú que s’està intentant portar a terme faciliti la feina i no ens “desgasti massa  aquest remar conjunt” sense obtenir resultats.

Oriol Roca va posar sobre la taula la problemàtica de la  falta de temps i recursos d’escoles i equips docents per a dur a terme aquest treball que “s’acaba fent a mode de voluntariat” ofegant als centres educatius i va plantejar  el paper de les entitats  que poden ser  clau per tal d’ aconseguir  la pro activitat i la projecció que aquestes xarxes necessiten. També va plantejar la necessitat del canvi de lògica en el funcionament de les entitats del  tercer sector i va proposar aplicar un  model cooperatiu real en front del model competitiu que existeix actualment.

Conjuntament, es va obrir el debat de la necessitat repensar el temps. Entre els assistents es va plantejar  l’escola a temps complert com una possible solució i camí a explorar  i es va plantejar  treballar amb itineraris personalitzats pels alumnes.

+Educació a COMUNITATS QUE EDUQUEN Educació360

+Educació Sant Andreu ha estat un dels 30 projectes sel·leccionats de la Crida de COMUNITATS QUE EDUQUEN.  Aquesta crida forma part de l’Aliança Educació 360, impulsat per  la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de moviments de renovació pedagógica de Catalunya

https://www.educacio360.cat/

Divendres passat vam assistir a la 1a jornada del procés de capacitació on l’objectiu és compartir coneixements i rebre el suport necessàri per orientar aquests 30 projectes/entitats per a millorar i contribuir a construir aquesta “revolució” en el món de l’educació.