Casals

A través dels casals d’estiu volem ampliar les oportunitats d’aprenentatge dels infants i els adolescents durant les vacances escolars. Amb aquesta activitat volem ampliar nous entorns educatius rics d’experiències i vivències compartides. Creiem que oferir activitats de vacances pensades pel seu benestar i que els estimuli a mirar el món des d’un altre punt de vista pot ajudar a augmentar el seu nivell d’autoconfiança i interès per seguir aprenent i creixent. Per aconseguir-ho, treballarem a partir de mètodes pedagògics creatius basats en un model dialògic, que promoguin el benestar individual i col·lectiu. 

Creiem que els casals han d’impulsar-se des d’una mirada holística compartida entre la comunitat educativa, els agents claus del territori i la cooperativa. Aquesta connexió entre agents, espais i temps educatius serà indispensable per poder cocrear una proposta educativa rica que vinculi tot allò que passa durant el curs escolar amb el que passa durant les vacances escolars. 

Des de la cooperativa, en la mesura del possible, garantirem l’accessibilitat dels infants i adolescents en aquestes activitats amb la complicitat de l’administració i agents locals pertinents. 

Serà clau comptar amb un equip autònom, creatiu i compromès. Per això des de la cooperativa intentem crear equips de persones vinculades a la comunitat educativa, al territori i al món del lleure.

Casals Baobab

nens i nenes jugant amb pilotes

Casal d’estiu Escola la Maquinista

grup de docents aixecant braços

Casal d’estiu de Viladecans

Casal d’estiu d'Isona