Casal d’estiu Viladecans

Projectes    Casal d’estiu Viladecans

Casals d'estiu

Data d'execució:

Des del 2022 a l'actualitat

Aliances:

  • Ajuntament de Viladecans
  • Institut Josefina Castellvi

Destinataris:

Adolescents de Viladecans

Aquest casal compleix una funció d’atenció a l’adolescència en una època on no hi ha present l’escola com a espai igualador d’oportunitats per a les famílies que durant l’estiu són a la ciutat.

En aquest sentit, totes les accions socioeducatives que hem realitzat s’han fet dins d’un marc d’intervenció normalitzadora, apostant per una socialització integral amb models de convivència i integració positiva.

Al llarg d’aquestes tres setmanes, hem sigut un referent i una peça clau de prevenció i inclusió social, desenvolupant un seguit de factors compensatoris d’aprenentatges i de convivència. Hem treballat la vida comunitària per enfortir la cohesió social dels i les joves; aquests han conviscut sense exclusions, aprenent a participar i assumir responsabilitats, fomentant la seva autonomia per ajudar-los a créixer, aprendre i per passar-ho bé, fer amics i amigues, per compartir i conviure, per aprendre i créixer, etc.; en definitiva per a ser millors persones i ciutadans.

Tot això s’ha dut a terme a partir de les diferents activitats programades com el joc, les sortides, la música, l’educació emocional, l’esport o la piscina, oferint i assegurant un espai on conèixer i estimar la ciutat, la llengua i les tradicions catalanes.