Casal d’estiu d’Isona i Conca Dellà

Projectes    Casal d’estiu d’Isona i Conca Dellà

Casals d'estiu

Data d'execució:

Des del 2022 a l'actualitat

Aliances:

  • Ajuntament d'Isona
  • Escola AESO

Destinataris:

Infants d'infantil i primària i famílies d'Isona

El casal és un espai lúdic i educatiu dirigit als infants i les seves famílies d’Isona i la Conca Dellà. Consisteix en 8 setmanes d’activitats diverses durant els mesos de juliol i agost. Està destinat a acollir infants de 3 a 12 anys. La inscripció serà oberta a tots els infants que hi vulguin participar i es tractarà que sigui un espai al màxim d’inclusiu possible.

Aquest casal té sentit com a estratègia per promoure el dret al lleure educatiu, una educació en el lleure de base comunitària que aposti per formar persones protagonistes dels processos de millora del seu entorn d’una forma sostenible, capaces de comprometre’s col·lectivament des d’una identitat compartida i construïda conjuntament, i amb arrelament a un context social que es vulgui transformar des de la participació activa com una eina transformadora i bàsica per a la cohesió social. El casal d’estiu compleix, doncs, una funció d’atenció a la infància en una època on no hi ha present l’escola com a espai igualador d’oportunitats per a les famílies que durant l’estiu no poden ser-hi tan presents.

Els objectius generals que es proposen són:

  1. Oferir a infants i famílies d’Isona i la Conca Dellà una experiència intensa de lleure educatiu comunitari.
  2. Treballar en xarxa amb els diferents agents transversals que participen del projecte.
  3. Fomentar mètodes pedagògics creatius basats en un model dialògic, que promoguin el benestar individual i col·lectiu i la justícia social. Treballar l’autonomia i l’autogestió a partir de la coparticipació entre infants, joves i adults: