Equip

Oriol Nicolau
Berta Pascual
Oriol Roca
Laura López
Jordi Capell Aran
Mireia Jané
Bernat Puig