Extra! Extra! Concepción Arenal

TASTETS MULTIARTÍSTICS

Durant aquest trimestre l’alumnat de primer i segón, hem aprofundit en el viatge que vam iniciar durant l’anterior, en el qual vam explorar el món que ens envolta. En aquesta ocasió, hem decidit centrar-nos en la descoberta i comprensió del nostre entorn més proper, aquell que conforma el nostre dia a dia: la família, els amics, els llocs que freqüentem, etc.

En les diferents sessions, hem posat èmfasi en la importància de l’expressió i la comunicació a través de l’art en totes les seves formes: com les arts plàstiques, escèniques, i qualsevol altre vessant artístic que desperti el seu interès i creativitat. A través d’aquestes activitats, han tingut l’oportunitat d’expressar les seves emocions, pensaments i experiències de manera lliure i imaginativa.

TALLERS DE PLÀSTICA

En aquest curs l’alumnat de tercer i quart, hem explorat el volum i les formes 3D. Utilitzant materials com la cartolina, el filferro i el fang, hem creat diverses peces artístiques. A més, hem introduït el còmic com a forma d’expressió i hem organitzat una emocionant gimcana per l’escola, centrada en l’art sonor.

Pel que fa a l’ulumnat de cinquè i sisè, també hem continuat explorant el volum i les formes tridimensionals amb diversos materials. A més, hem continuat amb la pintura aquarel·la, i hem fomentat la discussió sobre obres d’artistes rellevants. Finalment, hem fet un taller d’estampació en motiu del dia de la dona, el 8 de març.

TALLERS DE MÚSICA

Aquest trimestre, ens hem centrat en els ritmes musicals, prioritzant la percussió corporal i utilitzant diversos jocs com a eina d’aprenentatge. Hem proporcionat als alumnes una experiència dinàmica i participativa per aprofundir en la comprensió del ritme i fomentar la seva expressió musical.

TALLERS DE ROBÒTICA

En els tallers de robòtica per als alumnes de 3r i 4t, hem explorat el fascinant món dels imants, comprenent el seu funcionament i experimentant amb ells per entendre les seves propietats. A més, els estudiants han tingut l’oportunitat de dissenyar i construir ascensors i gratacels, utilitzant els principis de la robòtica per a donar vida a les seves creacions. Amb l’ús de kits de Lego, han realitzat muntatges i han après a programar amb Scratch, una eina que els ha permès donar vida a les seves idees de manera interactiva i divertida. També han explorat les estructures rígides amb tensegrity, una tècnica innovadora introduïda per l’inventor Richard Buckminster Fuller, que ha estimulat el seu pensament crític i la seva capacitat d’innovació.

Pel que fa als tallers de robòtica per als alumnes de 5è i 6è, s’han centrat en la programació de diverses activitats i la construcció d’estructures diverses.