Plantilla Proyectos

Dates d’execució:

30/06/2022

Aliances:

  • Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
  • Pla dels barris de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona
  • 15 escoles de la ciutat

Destinataris:

Infants. Escoles. Administració pública.

Descripció del projecte:

L’Ajuntament de Barcelona impulsa un nou programa sorgit de la necessitat d’incidir en la reducció de les desigualtats educatives que s’han agreujat amb l’estat d’alarma i el confinament que van patir els infants durant el curs 19-20.

Sota el nom de “menjallibres 2.0” s’oferirà un servei de reforç de competències en l’àmbit lingüístic per a infants en situació de vulnerabilitat.

Basant-nos en la recerca citada i la bibliografía disponible podem concloure que la lectura i la capacitat d’expressar oralment un missatge estructurat esdevenen eines bàsiques per a l’aprenentatge i la inclusió social.

L’accés a la vida cultural i social de l’entorn proper, així com el rol de la família, també són dos factors que juguen un paper nuclear en la inclusió social. En aquest sentit hi ha dues línies de treball que volem abordar, per una banda dinamitzar el treball en xarxa dels diferents agents i entitats que intervenen en un mateix barri i per altre oferir a les famílies seguiment, estratègies i recursos que els facilitin l’acompanyament als infants.

El projecte té com a objectius:

  • Reduir les desigualtats educatives.
  • Oferir un espai fora horari escolar que ajudi a reforçar les competències bàsiques (expressió oral, lectura i comprensió) per aquells infants que ho precisin.
  • Despertar el foment i el gust per l’aprenentatge.
  • Implicar a les famílies en l’aprenentatge dels seus fills i filles, tot oferint eines i orientació.

Notícies relacionades