Baró de Viver (Anglès i Català)

Projectes    Baró de Viver (Anglès i Català)

Espais Tarda

Data d'execució:

2020

Aliances:

  • Escola Baró de Viver

Destinataris:

Anglès: infants de I3 a 6è de Primària. Català per a Famílies: famílies d'alumnes de l'escola Baró de Viver

ANGLÈS. Oferim l’extraescolar d’anglès en horari de migdia. Amb un format innovador i amb activitats atractives acompanyem als infants de Baró de Viver a despertar l’interès per la llengua anglesa.

CATALÀ PER A FAMÍLIES. Oferim classes de Català per a les Famílies de l’Escola Baró de Viver. Sessions dinàmiques i pròximes per a adults on donar a conèixer la Llengua catalana. Introducció al vocabulari, la gramàtica i el lèxic català. Apropar la cultura catalana a famílies nouvingudes. Donar a conèixer les tradicions, la gastronomia, la música Repassar l’agenda cultural de la ciutat.

Plantegem sessions properes, on donar veu a les famílies. Conèixer les seves procedències, els seus interessos. No només ens centrem en l’idioma en sí, sinó tot el que envolta la Cultura Catalana. Conèixer les tradicions, la gastronomia, la música… tot a través de la llengua. Què passa a la nostra ciutat? Oferim eines per conèixer l’agenda cultural de la ciutat i convidem a les famílies a assistir d’aquests actes. Enriquir la seva experiència a la ciutat i a l’escola.