Consell d’Infants i d’Adolescents de Castellar del Vallès

Projectes    Consell d’Infants i d’Adolescents de Castellar del Vallès

Consells d'infants i adolescents i Projectes Educatius Comunitaris

Data d'execució:

Des del 2022 a l’actualitat

Aliances:

  • Ajuntament de Castellar del Vallès

Destinataris:

Infants, adolescents, centres educatius, administració pública

Descripció del projecte:

El Consell d’Infants és un òrgan de participació format per un grup de nens i nenes de 5è i 6è que representen a tots els infants de Castellar del Vallès. El Consell d’Adolescents, al seu torn, està format per un grup de joves de 1r a 4t d’ESO de tots els centres educatius de la Vila. La seva funció és recollir les opinions, les idees, les propostes, les queixes… dels infants i adolescents de Castellar i fer-les arribar a tota la població i, en especial, a l’Ajuntament.

Enguany, pel que fa al Consell d’Infants, els representants dels 8 centres escolars han constituït 4 comissions de treball: una comissió de neteja, que s’ha plantejat com a objectiu conscienciar el conjunt de la població sobre la necessitat i el foment del reciclatge; una comissió de trànsit que pretén millorar la senyalització i l’accessibilitat dels elements reguladors del trànsit rodat; una comissió d’extraescolars que vol estudiar l’oferta d’activitats extraescolars del municipi per millorar-la i adaptar-la a les demandes dels infants; i, per últim, una comissió d’infraestructures, que té la finalitat de millorar i adaptar tant la via pública com els equipaments municipals i l’entorn de Castellar.

D’altra banda, el Consell d’Adolescents, format per representants dels centres de secundària, han començat a treballar el disseny d’accions encaminades a la lluita per a la igualtat entre homes i dones, i també el foment de la participació juvenil al municipi.

Els seus principals objectius són:

  • Promoure la cultura de la participació i dels principis democràtics
  • Promoure els drets de la infància
  • Repensar la ciutat a partir de la participació dels infants
  • Definir noves estratègies de connexió entre el Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents, els alumnes dels centres educatius, i els infants en general de la vila
  • Impulsar una major visualització dels infants en la construcció de la ciutat

Tot això emmarcat dins d’una metodologia de l’aprenentatge a través de l’experiència, situat i significatiu, treball cooperatiu (en gran grup i petit grup), el treball per projectes, la multidireccionalitat de l’aprenentatge, i l’autoavaluació conscient.