Consell d’Infants i d’Adolescents de Tiana

Projectes    Consell d’Infants i d’Adolescents de Tiana

Consells d'infants i adolescents i Projectes Educatius Comunitaris

Data d'execució:

Des del 2022 a l’actualitat

Aliances:

  • Ajuntament de Tiana

Destinataris:

Infants, adolescents, centres educatius, administració pública

Descripció del projecte:

La creació dels consells neix de l’interès de l’Ajuntament de Tiana per obrir un espai de participació infantil per a la ciutadania més jove del poble. El Consell d’Infants és un òrgan de participació format per un grup de nens i nenes de 5è i 6è que representen a tots els infants de Tiana. El Consell d’Adolescents, al seu torn, està format per un grup de joves de 1r a 4t d’ESO de tots els centres educatius de la vila. La seva funció és recollir les opinions, les idees, les propostes, les queixes… dels infants i adolescents de Tiana i fer-les arribar a tota la població i, en especial, a l’Ajuntament.

Els seus principals objectius són:

  • Promoure la cultura de la participació i dels principis democràtics
  • Promoure els drets de la infància
  • Repensar la ciutat a partir de la participació dels infants
  • Definir noves estratègies de connexió entre el Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents, els alumnes dels centres educatius, i els infants en general de la vila
  • Impulsar una major visualització dels infants en la construcció de la ciutat

Tot això emmarcat dins d’una metodologia de l’aprenentatge a través de l’experiència, situat i significatiu, treball cooperatiu (en gran grup i petit grup), el treball per projectes, la multidireccionalitat de l’aprenentatge, i l’autoavaluació conscient.