Barris de Muntanya (+Educació Carmel i Font d’en Fargues)

Projectes    Barris de Muntanya (+Educació Carmel i Font d’en Fargues)

Passaports d'aprenentatge i Xarxes 360 i Projectes Educatius Comunitaris

Data d'execució:

Des del 2020 a l’actualitat

Aliances:

 • Carmel Amunt
 • Casal Font d’en Fargues
 • Escola Heura
 • Escola Font d’en Fargas
 • Escola Àngels Garriga
 • Institut Escola Coves d’en Cimany

Destinataris:

infants, adolescents, joves, famílies, centres educatius, agents socioeducatius

Descripció del projecte:

El projecte +Educació Carmel-Font d’en Fargues és un projecte educatiu comunitari conformat per més de 5 centres educatius que té la voluntat d’oferir més i millors oportunitats educatives a infants i famílies de la comunitat educativa dels centres que hi formen part, així com tots els barris on es desenvolupa.

A dia d’avui, l’eina principal que vehicula aquesta xarxa és un Passaport d’aprenentatge que actualment s’ha connectat a l’experiència del Passaport Edunauta, per establir relació amb altres territoris que també impulsen l’eina.

Les necessitats bàsiques que resol el projecte +Educació Carmel-Font d’en Fargues són:

 • Ampliar els espais d’aprenentatge dels infants i adolescents
 • Enfortir la inclusió
 • Acompanyar el creixement personal dels infants i adolescents
 • Fomentar la cohesió social
 • Aproximar els espais d’aprenentatge
 • Fomentar la participació
 • Apoderar la comunitat educativa

Aquestes activitats estan organitzades des dels espais edunautes, una xarxa local d’actors educatius (centres cívics, biblioteques, clubs esportius… ) a les que els infants podran viatjar…Aquí és on viuen experiències d’aprenentatge molt diverses on aprenen i aconsegueixen segells per al seu passaport. Aquests segells acrediten tant la seva participació en les activitats com els seus aprenentatges.