+Educació Sant Andreu

Projectes    +Educació Sant Andreu

Passaports d'aprenentatge i Xarxes 360 i Projectes Educatius Comunitaris

Data d'execució:

Des del 2011- actualitat

Aliances:

 • Escola Baró de Viver
 • Institut Escola Til·ler
 • Escola La Maquinista
 • Escola Esperança
 • Escola Molí de Finestrelles
 • Institut Puigvert

Destinataris:

infants, adolescents, joves, famílies, centres educatius, agents socioeducatius

Descripció del projecte:

El projecte +Educació Sant Andreu és un projecte educatiu comunitari conformat per més de 5 centres educatius que té la voluntat d’oferir més i millors oportunitats educatives a infants i famílies de la comunitat educativa dels centres que hi formen part, així com tots els barris on es desenvolupa.

Les necessitats bàsiques que resol el projecte +Educació Sant Andreu són:

 • Ampliar els espais d’aprenentatge dels infants i adolescents
 • Enfortir la inclusió
 • Acompanyar el creixement personal dels infants i adolescents
 • Fomentar la cohesió social
 • Aproximar els espais d’aprenentatge
 • Fomentar la participació
 • Apoderar la comunitat educativa

A dia d’avui, l’eina principal que vehicula aquesta xarxa és un Passaport d’aprenentatge, “La Universitat del Temps Lliure” que actualment s’ha connectat a l’experiència del Passaport Edunauta, per establir relació amb altres territoris que també impulsen l’eina.

Més enllà del Passaport, com a principal connector, des de la xarxa +Educació Sant Andreu s’impulsen altres activitats i projectes. Per exemple, amb les activitats intercentres, infants de diferents
escoles es reuneixen per nivells per a desenvolupar tallers, jocs o projectes audiovisuals. Altres iniciatives que permeten aquest treball conjunt giren al voltant de debats i plantejaments sobre diferents temes de l’educació a temps complet: activitats extraescolars compartides, qualitat i cura dels espais migdia, propostes vinculades a la millora dels horaris escolars, entre d’altres. Des de la xarxa +Educació Sant Andreu també s’impulsen espais d’assemblea amb infants així com espais oberts amb el professorat de totes les escoles a través de claustres i plenàries al llarg del curs.