Consell d’Infants del Prat de Llobregat

Projectes    Consell d’Infants del Prat de Llobregat

Data d'inici:

Des del 2021 a l’actualitat

Aliances:

  • Ajuntament del Prat

Destinataris:

infants, administració pública

Descripció del projecte:

El Projecte “El Prat, ciutat dels infants” estructura la participació de la infància al Prat, i en conseqüència està inserit al Programa de Participació del Departament d’Educació. “El Prat, ciutat dels infants” promou els valors, metodologia i objectius del Programa de Participació. El projecte estructura la participació de la infància al Prat a través dels seus dos eixos, el Consell dels Infants (òrgan formal de participació de la infància) i els tallers de participació a les escoles.

El Consell dels Infants és un òrgan de participació dels infants del Prat, que permet que els nois i noies del municipi puguin col·laborar activament en la construcció, desenvolupament i millora de la seva ciutat.

Els seus principals objectius són:

  • Promoure la cultura de la participació i dels principis democràtics
  • Promoure els drets de la infància
  • Repensar la ciutat a partir de la participació dels infants
  • Definir noves estratègies de connexió entre el Consell d’Infants, els alumnes dels centres educatius, així com els infants en general de la ciutat
  • Impulsar una major visualització dels infants en la construcció de la ciutat

Tot això emmarcat dins d’una metodologia de l’aprenentatge a través de l’experiència, situat i significatiu, treball cooperatiu (en gran grup i petit grup), el treball per projectes, la multidireccionalitat de l’aprenentatge, i l’autoavaluació conscient.