Consell d’Infants i Consell d’Adolescència del Prat de Llobregat

Projectes    Consell d’Infants i Consell d’Adolescència del Prat de Llobregat

Consells d'infants i adolescents i Projectes Educatius Comunitaris

Data d'execució:

Des del 2021 a l’actualitat

Aliances:

  • Ajuntament del Prat

Destinataris:

Infants, adolescents, centres educatius, administració pública

Descripció del projecte:

El Projecte “El Prat, ciutat dels infants” estructura la participació de la infància al Prat, i en conseqüència està inserit al Programa de Participació del Departament d’Educació. “El Prat, ciutat dels infants” promou els valors, metodologia i objectius del Programa de Participació. El projecte estructura la participació de la infància al Prat a través del Consell dels Infants i del Consell de l’Adolescència.

El Consell dels Infants i el Consell de l’Adolescència són dos òrgans de participació dels infants i adolescents del Prat, que permet que els nois i noies del municipi puguin col·laborar activament en la construcció, desenvolupament i millora de la ciutat.

Els seus principals objectius són:

  • Promoure la cultura de la participació i dels principis democràtics
  • Promoure els drets de la infància
  • Repensar la ciutat a partir de la participació dels infants
  • Definir noves estratègies de connexió entre el Consell d’Infants i el d’Adolescència, els alumnes dels centres educatius i els infants en general de la ciutat
  • Impulsar una major visualització dels infants en la construcció de la ciutat

Tot això emmarcat dins d’una metodologia de l’aprenentatge a través de l’experiència, situat i significatiu, treball cooperatiu (en gran grup i petit grup), el treball per projectes, la multidireccionalitat de l’aprenentatge, i l’autoavaluació conscient.