Emili Juncadella (Reforç + Català per a Famílies)

Projectes    Emili Juncadella (Reforç + Català per a Famílies)

Espais Tarda

Data d'execució:

2021

Aliances:

  • Escola Emili Juncadella

Destinataris:

Reforç escolar: infants de 1r a 6è de Primària. Català per a Famílies: Famílies d'alumnes de l'escola Emili Juncadella

REFORÇ ESCOLAR. Cada dia, de dilluns a dijous oferim classes d’1’5h de repàs a tots els alumnes del centre que ho necessitin. Agrupats per cicles, els infants poden resoldre dubtes, apendre tècniques d’estudis i repassar matèries amb l’ajuda de la monitora, que els acompanya atentament.

CATALÀ PER A FAMÍLIES. Oferim classes de Català per a les Famílies de l’Escola Emili Juncadella. Sessions dinàmiques i pròximes per a adults on donar a conèixer la Llengua catalana. Introducció al vocabulari, la gramàtica i el lèxic català. Apropar la cultura catalana a famílies nouvingudes. Donar a conèixer les tradicions, la gastronomia, la música. Repassar l’agenda cultural de la ciutat. Plantegem sessions properes, on donar veu a les famílies. Conèixer les seves procedències, els seus interessos. No només ens centrem en l’idioma en sí, sinó tot el que envolta la Cultura Catalana. Conèixer les tradicions, la gastronomia, la música… tot a través de la llengua. Què passa a la nostra ciutat? Oferim eines per conèixer l’agenda cultural de la ciutat i convidem a les famílies a assistir d’aquests actes. Enriquir la seva experiència a la ciutat i a l’escola.