L’Esspurna

Projectes    L’Esspurna

Projectes Educatius Comunitaris

Data d'execució:

Des de 2023 a l'actualitat

Aliances:

  • Doble Via
  • Escola Lliure El Sol
  • Lleure Quàlia
  • Combinats
  • EscolesCoop
  • Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball

Destinataris:

Les destinatàries i les principals protagonistes de les actuacions són fonamentalment alumnat i professorat

És un projecte destinat a sensibilitzar, divulgar i proporcionar als centres educatius, tant a l’alumnat com al professorat, el model d’emprenedoria cooperativa. És una acció dirigida, principalment, als centres educatius de primària (preferentment cicle superior), secundària, batxillerat i cicles formatius, fent-se extensible a estudis professionalitzadors (PFI, PPT, escoles agràries,…).

Concretament, el programa de l’ESSpurna potencia i impulsa els valors del cooperativisme i l’economia social i solidària (ESS) per acostar-los a l’aula, mitjançant la simulació́ d’una cooperativa en la qual la participació́ i implicació́ de l’alumnat és la clau, ja que les decisions són preses per elles alhora que són les responsables de la gestió́ social i dels resultats de la seva activitat (sempre amb el suport del professorat), convidant-les a reflexionar, implementar i consolidar les iniciatives sorgides dins les comunitats educatives. Consisteix en la programació, realització i avaluació de diverses sessions formatives i d’orientació, conduïdes per persones expertes en cooperativisme educatiu.