Estratègies educatives locals: Cerdanyola

Projectes    Estratègies educatives locals: Cerdanyola

Consultoria / Estudis i Projectes Educatius Comunitaris

Data d'execució:

Des del 2021 al 2022

Aliances:

  • Diputació de Barcelona
  • Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Destinataris:

Administració pública

Estudi realitzat per encàrrec de l’Ajuntament de Cerdanyola i la Diputació de Barcelona sobre l’oferta actual de les activitats extraescolars a Cerdanyola dels 0 als 20 anys.

Els objectius de l’estudi són:
● Actualitzar i ampliar la base de dades d’agents promotors d’activitats
● Conèixer l’oferta d’activitats extraescolars del municipi
● Descriure i analitzar-la l’oferta d’activitats extraescolars del municipi
● Proposar canvis i millores en el marc del Pla Educatiu de Cerdanyola.

Durant els primers sis mesos de l’any 2022 s’ha treballat en una enquesta que aportés el màxim d’informació possible sobre què s’està fent a Cerdanyola més enllà del temps lectiu. S’ha definit el formulari, s’ha distribuït per tal d’arribar al màxim d’actors, s’ha fet seguiment i contrast constant dels resultats que s’anaven obtenint i s’ha ordenat i classificat de manera que aportés informació significativa.

L’informe produït és una aproximació als resultats obtinguts de l’enquesta, que representa una mostra que es considera prou representativa de la realitat de l’oferta d’activitats en el fora escola de la ciutat. Com a dimensions principals, s’analitza l’agent promotor, l’àmbit de l’activitat, la zona educativa on es desenvolupa, el rang d’edat de l’activitat oferta i l’existència coneguda d’algun programa que faciliti l’accessibilitat.