Estudi de les extraescolars Sant Feliu de Llobregat

Projectes    Estudi de les extraescolars Sant Feliu de Llobregat

Consultoria / Estudis i Projectes Educatius Comunitaris

Data d'execució:

Durant l'any 2023

Aliances:

  • Diputació de Barcelona
  • Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Destinataris:

Administració pública

Estudi realitzat per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Diputació de Barcelona sobre l’oferta actual de les activitats extraescolars al municipi dels 3 als 16 anys.

Els objectius de l’estudi són:
• Actualitzar i ampliar la base de dades d’agents promotors d’activitats
• Conèixer l’oferta d’activitats extraescolars del municipi
• Descriure i analitzar-la l’oferta d’activitats extraescolars del municipi
• Proposar canvis i millores d’accions de connexió de temps i espais educatius

Durant els primers sis mesos de l’any 2023 s’ha realitzat un estudi que aporta el màxim d’informació sobre què s’està fent a Sant Feliu de Llobregat més enllà del temps lectiu. S’ha definit el formulari, s’ha distribuït per tal d’arribar al màxim d’actors, s’ha fet seguiment dels resultats que s’anaven obtenint, s’ha recopilat informació d’altres font i s’ha ordenat i classificat de manera que aportés informació significativa. L’informe produït és una aproximació als resultats obtinguts de l’estudi. Com a dimensions principals, s’ha analitzat l’agent promotor, l’àmbit de l’activitat, la zona educativa on es desenvolupa, el rang d’edat de l’activitat oferta i l’existència coneguda d’algun programa que faciliti l’accessibilitat.