Extra, Extra!

Projectes    Extra, Extra!

Espais Tarda i Projectes Educatius Comunitaris

Data d'execució:

Des del juliol de 2022 a l’actualitat

Aliances:

  • Pla de Barris de Barcelona
  • Consorci d’Educació de Barcelona
  • Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
  • 18 centres educatius de la ciutat
  • 3 centres cívics
  • 3 biblioteques

Destinataris:

1365 infants i adolescents repartits en 91 grups, escoles, instituts, instituts escola, administració pública

Descripció del projecte:

+Educació dinamitzem Extra, extra! en escoles, instituts, biblioteques i centres cívics de la Trinitat Nova, Bon Pastor, el Besòs i el Maresme, el Gòtic, el Raval i el Poble Sec de Barcelona. El programa pretén oferir un conjunt d’activitats extraescolars artístiques, culturals, científiques i de noves tecnologies adreçades a infants i adolescents entre els 6 i els 14 anys gratuïtes durant els cursos 2022-23 i 2023-24.

Extra, extra! és resultat de la mesura de govern de l’Ajuntament presentada l’abril del 2019 “Cap a una política pública de cultura i educació” que té com a objectiu plantejar una nova manera de vincular la cultura i l’educació i així promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés a la vida cultural de la ciutat.

El programa persegueix els següents objectius:

  1. Oferir activitats de qualitat de forma accessible i variada en els àmbits d’arts i ciència adreçades a infants i adolescents.
  2. Generar itineraris de continuïtat en l’aprenentatge i gaudi d’una disciplina artística i científica entre els infants i adolescents d’un territori.
  3. Vincular la comunitat educativa (famílies i equipaments culturals) en la promoció i realització d’activitats extraescolars.