Passaport Edunauta

Projectes    Passaport Edunauta

Passaports d'aprenentatge i Xarxes 360 i Projectes Educatius Comunitaris

Data d'execució:

Des del 2020 a l'actualitat

Aliances:

  • Aliança 360
  • Fundació Jaume Bofill
  • 28 ajuntaments d’arreu de Catalunya

Destinataris:

infants, famílies, escoles, entitats i equipaments

Descripció del projecte:

El Passaport o diari d’aprenentatge és una eina educativa comunitària d’aprenentatge que connecta espais, temps i agents educatius locals per a crear més i millors oportunitats educatives per a tots els infants d’un entorn concret. Els aprenentatges que fan els infants i les seves famílies es registren i es recullen en un dietari d’aprenentatge que els acompanya durant tot un curs escolar.

Per donar valor als aprenentatges que els infants registren en aquest dietari és clau visibilitzar i reconèixer les competències transversals que es treballen en totes les activitats que fan. És per això que el Passaport o dietari contempla un marc de competències adaptat perquè les activitats, siguin de la temàtica que siguin, treballin i entrenin les “soft skills”.

Els objectius que persegueix l’eina són:

  • Enfortir l’equitat en l’accés a activitats educatives fora de l’escola
  • Connectar temps i espais educatius
  • Visibilitzar les competències transversals
  • Crear itineraris d’aprenentatge personalitzats

Aquestes activitats estan organitzades des dels espais edunautes, una xarxa local d’actors educatius (centres cívics, biblioteques, clubs esportius… ) a les que els infants podran viatjar… aquí és on viuen experiències d’aprenentatge molt diverses on aprenen i aconsegueixen segells per al seu passaport. Aquests segells acrediten tant la seva participació en les activitats com els seus aprenentatges.

Ara com ara, el passaport Edunauta s’implementa a 29 territoris d’arreu del territori català. A partir del retorn que han fet ajuntaments, famílies i infants, l’experiència reverteix en la millora de les oportunitats educatives per l’alumnat i les seves famílies. Les entitats assenyalen que augmenta el coneixement de les diferents opcions i activitats que hi ha en el fora escola i que, si se segueix treballant en aquesta línia, el catàleg d’activitats pot arribar a ser, cada cop, més divers i accessible