Consell d’Infants de Teià

Projectes    Consell d’Infants de Teià

Consells d'infants i adolescents i Projectes Educatius Comunitaris

Data d'execució:

Des del 2021a l’actualitat

Aliances:

  • Ajuntament de Teià

Destinataris:

infants, adolescents, administració pública

Descripció del projecte:

Aquest projecte parteix de la voluntat política de fer partícips als infants de Teià al poble. No es tracta d’un projecte nou al municipi, sinó que fa dos anys es va conformar el primer Consell d’Infants.

El 2022 es vol tornar a fer als infants partícips del poble a través del Consell on podran donar veu als seus pensaments. Es busca que puguin discutir mentre desenvolupen habilitats com l’empatia, l’esperit crític i la capacitat d’assumir tant drets com deures a través de la participació dins del municipi. Tot això fent-los sentir segurs de dir la seva, que no tinguin por d’opinar sobre els temes del poble i que se’ls respecti.

El Consell d’Infants de Teià es constitueix com un òrgan de participació dels infants al municipi de Teià. Es tracta d’un espai per a l’execució dels seus drets a través de les formes de participació més actives. En ell opinen, proposen, decideixen i executen accions transformadores del poble a través d’una mirada crítica i constructiva. Alhora, constitueix una escola de participació en tant que capacita als infants per una ciutadania democràtica, implicada i compromesa amb el seu entorn.

El Consell d’Infants ha d’esdevenir un espai referent de les polítiques encarades a infants, a la vegada que ha de permetre incloure la mirada dels infants en les polítiques públiques de manera transversal.

Les funcions del Consell d’Infants són les següents:

  • Representar els interessos i necessitats dels infants del municipi.
  • Fomentar l’esperit crític, la creació i la reflexió comunitària.
  • Generar espais de relació, diàleg i treball conjunt amb l’Ajuntament de manera transversal i bidireccional.
  • Generar espais de relació, diàleg i treball conjunt amb la resta de la ciutadania (individus, col·lectius, entitats…).
  • Sensibilitzar sobre els drets dels infants i la seva plena ciutadania amb singularitat pròpia.
  • Difondre, comunicar i divulgar allò que es va treballant en el dia a dia a la resta d’infants així com a la ciutadania en general.