Connexions 

RELACIONS

Hem col·laborat i participat amb les següents entitats, espais i plataformes.

  • REM – Grup de treball i de reflexió compartida amb les cooperatives Esguard i Reflexes
  • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
  • Consell d’Associacions de Barcelona
  • Sinèrgics – Espai de coworking de retorn social
  • Ígnia
  • La Lluerna
  • Carmel Amunt
  • Federació d’Ateneus de Catalunya
  • Consell Educatiu de Sant Andreu